Förhållningsregler pga corona för förskolorna i Östra Göinge kommun

Utifrån riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten gäller följande från den 9 november 2020:

  • Endast en vårdnadshavare vid inskolning
  • Max två vårdnadshavare samtidigt i kapprummet
  • Lämning/hämtning av barnen sker i kapprummet och vårdnadshavare vistas inte inne på förskolan
  • Vårdnadshavare med symptom lämnar/hämtar barnen utomhus
  • Barn ska vara hemma när de är sjuka, efter två dygn utan symptom kan man återgå till förskolan
  • Om det gått sju dagar efter insjuknande men barnet fortfarande har kvarvarande milda symptom (t.ex. lätt hosta och lätt snuva) kan man återgå till förskolan.

Tillsammans hjälps vi åt att minska spridningen av Covid-19!

Med vänlig hälsning
Rektorer i förskolan och skolchef

Riktlinjer kan komma att förändras. Ni uppmanas att hålla er informerade genom att läsa på vår hemsida där ny information kontinuerligt uppdateras.

Mer information finns även att läsa på www.1177.se samt på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Hittade du inte vad du sökte?