Till föreningar

Åtgärder för att stötta Östra Göinges föreningsliv

Effekterna av coronaviruset har satt våra föreningar under stor press. Många föreningar har fått ställa in eller ställa om sin verksamhet.

Åtgärder:

  • De ungdomsföreningar som är berättigade till aktivitetsstöd kommer ges utökat stöd. I september 2020 ska kommunen göra en extrautbetalning till varje aktiv ungdomsförening. Utbetalningens storlek utgörs av det totala föreningsbidraget som föreningen har rätt till för hela år 2019. Utöver det så har ungdomsföreningarna möjlighet att göra en sedvanlig ansökan i februari 2021 för de aktiviteter som genomförs under perioden 2020-07-01 – 2020-12-31.
  • De föreningar med egna samlingslokaler där man måste ha haft minst 60 aktiviteter eller sammankomster för att få fullt driftbidrag kommer att få fullt driftbidrag även om man haft färre än 60 aktiviteter eller sammankomster på grund av coronasituationen.
  • Föreningar har möjlighet att ansöka om att få driftsstöd utbetalt i förskott om behov finns.
  • Kommunen frångår avbokningsregler när det gäller idrotts- och fritidsanläggningar så föreningar slipper betala för tider som avbokas för sent.
  • Kommunen frångår tidsregler för föreningar att skicka in handlingar som till exempel årsmöteshandlingar, om detta inte kan göras på grund av coronasituationen.
  • Enhetschef för kultur och fritid får ett utökat uppdrag att bevaka händelseutvecklingen och stötta föreningarna.


Hittade du inte vad du sökte?