Till föreningar

Åtgärder för att stötta Östra Göinges föreningsliv

Effekterna av coronaviruset har satt våra föreningar under stor press. Många föreningar har fått ställa in eller ställa om sin verksamhet.

Åtgärder:

  • En tillfällig höjning med 50% av driftsstödet införs under år 2021 till föreningar med egen anläggning och gäller för de föreningar som idag erhåller driftsstöd och tillhör de olika föreningskategorier som driftsstöden gäller för.
  • En särskild riktad ökning av aktivitetsstödet införs tillfälligt under år 2021 som gäller för kommunens föreningar som hyr kommunens anläggningar. Stödets storlek motsvarar kommunens intäkt för taxan; träningstider för föreningar godkända för aktivitetsstöd. Stödet kvittas direkt mot denna taxa för varje enskild föreningen som
    hyr kommunens anläggningar inom denna taxekategori. Insatsen stöttar föreningarnas likviditet under året.
  • Kommunen höjer tillfälligt under år 2021 arrangemangsstödet för att stötta föreningarna i aktiviteter för att kicka igång sin verksamhet igen när restriktionerna lättas. Det kan vara aktiviteter som medlemsvärvningar, öppet hus, prova-på, uppvisningar eller liknande arrangemang vars syfte är att få tillbaka tidigare medlemmar eller rekrytera nya medlemmar. Stödet ska på sedvanligt sätt ansökas och aktiviteter riktade till barn och unga ska prioriteras.
  • Studieförbundens stöd för år 2021 beräknas på samma underlag som för 2020-års stöd. Studieförbunden måste ansöka om stödet på sedvanligt sätt även om stödet bygger på tidigare underlag. En bedömning kan behöva göras för enskilda studieförbund om verksamheten i studieförbundet skiljer sig mycket åt mellan åren som inte är  relaterad till pandemin.


Hittade du inte vad du sökte?