Inför eventuell stängning av grundskolan

Just nu pågår ett förberedande arbete på alla våra skolor för att kunna bedriva distansundervisning. Om det blir aktuellt att stänga grundskolan kommer all information finnas på vår hemsida.

Förberedelse inför eventuell skolstängning i grundskolan – till vårdnadshavare (pdf)

Vårdnadshavare med samhällsviktig verksamhet

Om verksamheten stängs kommer vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn/elever (1-12 år). Man har bara rätt till omsorg om man inte kan ordna den på annat sätt. Om ni är två vårdnadshavare och bara en deltar i samhällsviktig verksamhet ska den andra vara hemma och ta hand om barnet.

Du ska prata med din arbetsgivare som bedömer om verksamheten är samhällsviktig och om du är en av dem som behöver arbeta. (För mer information om samhällsviktig verksamhet och vilket ansvar som ligger på dig som vårdnadshavare se bilagd information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.)

Om du är i en samhällsviktig verksamhet och inte kan ordna omsorg till ditt barn på annat sätt ska du anmäla det till huvudmannen, Östra Göinge kommun.

Blankett att fylla i

För att verksamheten ska kunna planera för en eventuell stängning måste du skicka in Blankett för anmälan om barnomsorg utifrån samhällsviktig verksamhet (länk till worddokument) senast onsdag 29 april.

Blanketten skickas till:
Östra Göinge kommun
Att. Skolchef
Storgatan 4
289 41 Broby

Kommunen kan begära intyg från din arbetsgivare som styrker ditt behov av omsorg. Du får hem beslut om rätt till omsorgsplats med posten.

Har du rätt till omsorgsplats kommer ditt barn att bli hänvisad till någon av följande öppna förskolor: Smedjebackens förskola i Sibbhult, Lille Mats förskola i Broby och Magnolians förskola i Knislinge eller grundskolor: Prästavångsskolan i Broby och Västerskolan i Knislinge.

Även barn med särskilda behov kan ha rätt till omsorgsplats. Berörda vårdnadshavare och elever kommer att bli kontaktade och erbjudna plats av barnets/elevens rektor.

Har du frågor så kontakta ditt barns rektor.

Informationsblad till vårdnadshavare från MSB

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?