Information gällande coronaviruset covid-19

Här hittar du Östra Göinge kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Nyheter corona

Aktuellt

Kommunen gör detta

Begränsa sociala kontakter

Om du har symtom

Så undviker du att smitta sprids

Information in other languages (även teckenspråk)

Vanliga frågor och svar

Till dig som är vårdnadshavare förskola och grundskola

Kommande evenemang och aktiviteter

Reser du kollektivt?

Till dig som driver företag

Till föreningar

Till dig som vill hjälpa till

 

Nyheter corona


2021-08-02

2021-05-07

Aktuellt


Östra Göinge kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Nationella skärpta föreskrifter och allmänna råd

Från och med den 14 december ersätts de regionala råden av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen av covid-19. Smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

 

Åtgärder för att bromsa smittspridningen

Här kan du se vilka åtgärder som görs av kommunen utifrån gällande rekommendationer och restriktioner.
Åtgärder för att bromsa smittspridningen

 

Aktuellt läge i omsorgen

Här kan du följa den aktuella lägesbilden i omsorgsverksamheten i Östra Göinge kommun. Informationen uppdateras varje måndag.

Aktuellt smittläge i omsorgsverksamheten

 

Lägesbild covid-19 i Skåne

Region Skåne har en webbsida med en samlad bild över covid-19-läget i Skåne. På sidan redovisas antal konstaterade fall av covid-19, inneliggande covid-19-patienter på sjukhusen och konstaterat smittade som avlidit.

Lägesbild covid-19 i Skåne – statistik

 

Kommunen gör detta


Östra Göinge kommuns verksamheter agerar för att hantera en ökad smittspridning. Alla verksamheter arbetar förberedande utifrån de förutsättningar som gäller coronaviruset, med stöd av våra pandemiplaner.

I kommunen kan det komma att ske förändringar löpande i ordinarie verksamheter för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

 

Här är beslut tagna av Östra Göinge kommun som påverkar dig som invånare:

Hälsa omsorg

 • Vi avråder från att besöka kommunens äldreboenden för tillfället. Dock erbjuder vi anpassade besök, ta då kontakt med det aktuella boendet.
 • Vissa aktiviteter för seniorer som till exempel Håll dig igång-kurs, teknikcafé är inställda.
 • Uppsökande verksamhet för 77 och 80-åringar – istället för hembesök erbjuder vi ”telefonbesök”.
 • Aktiviteter som är coronaanpassade hittar du på vår sida Hälsosamt åldrande
 • Externa mötesplatser för äldre håller stängt.
 • Lindgårdens restaurang stängd för allmänheten på obestämd tid.

 

Förskola och skola

 • Från och med vecka 11 har högstadiets samtliga årskurser närundervisning.
 • Gymnasieelever på Göinge Utbildningscenter börjar skoldagen på olika tider. Undervisningen sker på plats, men viss undervisning kan ske på distans. 
 • Är du vårdnadshavare och har frågor om ditt barns skola eller förskola vänd dig till rektorn på den aktuella skolan/förskolan.
 • Om barn, elever eller personal kommer till förskolan, skolan eller arbetet med symtom som snuva, hosta eller feber så kommer de att bli hemskickade. Skolan kontaktar då vårdnadshavare till barnet och eleven enligt vanliga rutiner.
 • Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan, förutsatt att ingen i hushållet är konstaterad med covid-19 – då ska samtliga familjemedlemmar stanna hemma.
 • Från och med den 9 november 2020 gäller nya förhållningsregler för förskolor i Östra Göinge.

 

Musikskolan

Från och med vecka 6 kan även ungdomar födda 2002 eller senare återgå till ordinarie undervisning. Ungdomar födda 2001 och tidigare erbjuds fortsatt endast distansundervisning. Distansundervisning är också en möjlighet för alla som så önskar av säkerhetsskäl. Mer information om Musikskolans verksamhet under coronapandemin.

 

Kultur och fritid

Östra Göinge kommun följer utvecklingen och analyserar vad det innebär för kommunens planerade evenemang inom kultur och fritid.

Se aktuell information kring våra verksamheter inom kultur och fritid

 

Kontakt med kommunen

 • Kommunens kundtjänst har öppet vardagar 8-16.30. Endast två personer får vistas i kundtjänst åt gången, ring på klockan på dörren och invänta din tur. Har du ett bokat besök blir du upphämtad vid dörren. Du kan fylla i dina handlingar utanför kommunhuset och lämna dem i vår brevlåda. Besök oss endast om du är helt symtomfri. Kontakta oss gärna via vår växel på telefonnummer 044-775 60 00.
 • Är du vårdnadshavare och har frågor om ditt barns skola eller förskola vänd dig till rektorn på den aktuella skolan/förskolan.
 • Är du senior och vill prata med någon? Välkommen att kontakta kommunens äldrepedagog och undersköterska i förebyggande verksamhet och anhörigstöd: Telefon: 044-775 65 87, 044-775 65 86, videosamtal via FaceTime: 0709-536587, WhatsApp: 0709-536587, 0709-536586. Be om hjälp med att handla mat eller läs mer om hur du går till väga för att få mat hemlevererad
 • Individ och familjesupporten erbjuder samtalsstöd till barn, ungdomar, vuxna eller till familjer.
  Kontakt med Individ och familjesupporten och Viktiga telefonnummer i akuta lägen

 

Begränsa sociala kontakter


Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

 

Om du har symtom


Har du symtom som feber, hosta, halsont eller irritation i luftvägarna ska du stanna hemma. Läs på webbplatsen 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom.

Om du känner oro eller har allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Provtagning för dig som är sjuk

Du som har symtom kan beställa ett självtest för covid-19 via 1177.se.

 

Så undviker du att smitta sprids


Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand.


Hittade du inte vad du sökte?