Information gällande coronaviruset covid-19

Här hittar du Östra Göinge kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

I korthet

Kommunen gör detta

Begränsa sociala kontakter

Om du har symptom

Så undviker du att smitta sprids

Information in other languages (även teckenspråk)

Vanliga frågor och svar

Dagligvaror till riskgrupper

Inför eventuell stängning av grundskolan

Kommande evenemang och aktiviteter

Till dig som driver företag

Till föreningar

Till dig som vill hjälpa till

 

I korthet


Östra Göinge kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Östra Göinge kommuns verksamheter är öppna om inget annat meddelas.

Lägesbild covid-19 i Skåne

Region Skåne har en webbsida med en samlad bild över covid-19-läget i Skåne. På sidan redovisas antal konstaterade fall av covid-19, inneliggande covid-19-patienter på sjukhusen och konstaterat smittade som avlidit.

Lägesbild covid-19 i Skåne – statistik

 

Kommunen gör detta


Östra Göinge kommuns verksamheter agerar för att hantera en ökad smittspridning. Alla verksamheter arbetar förberedande utifrån de förutsättningar som gäller coronaviruset, med stöd av våra pandemiplaner.

I kommunen kan det komma att ske förändringar löpande i ordinarie verksamheter för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Här är beslut tagna av Östra Göinge kommun som påverkar dig som invånare:

Hälsa omsorg

 • Besökstopp för externa besökare på kommunens särskilda boenden.
 • Alla aktiviteter för seniorer ställs in, till exempel Håll dig igång-kurs, promenadgrupp, teknikcafé.
 • Uppsökande verksamhet för 77 och 80-åringar pausas tills vidare.
 • Externa mötesplatser för äldre håller stängt.
 • Lindgårdens restaurang stängd för allmänheten på obestämd tid.

 

Förskola och Skola

 • Gymnasieelever på Göinge Utbildningscenter kommer att börja skoldagen på olika tider. Undervisningen kommer att ske på plats, men viss undervisning kan ske på distans.
 • Är du vårdnadshavare och har frågor om ditt barns skola eller förskola vänd dig till rektorn på den aktuella skolan/förskolan.
 • Om barn, elever eller personal kommer till förskolan, skolan eller arbetet med symtom som snuva, hosta eller feber så kommer de att bli hemskickade. Skolan kontaktar då vårdnadshavare till barnet och eleven enligt vanliga rutiner.
 • Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan.

 

Inför eventuell stängning av grundskolan

Vi har samlat information gällande att kunna bedriva distansundervisning på sidan Inför eventuell stängning av grundskolan. Här hittar du som vårdnadshavare även blanketten för anmälan om barnomsorg utifrån samhällsviktig verksamhet.

 

Kultur och fritid

Östra Göinge kommun följer utvecklingen och analyserar vad det innebär för kommunens planerade evenemang inom kultur och fritid.

Här listas inställda eller framflyttade aktiviteter och sammankomster

 

Kontakt med kommunen

 • Kommunens kundtjänst har öppet vardagar 8-16.30. Endast två personer får vistas i kundtjänst åt gången, ring på klockan på dörren och invänta din tur. Har du ett bokat besök blir du upphämtad vid dörren. Du kan fylla i dina handlingar utanför kommunhuset och lämna dem i vår brevlåda. Besök oss endast om du är helt symtomfri. Kontakta oss gärna via vår växel på telefonnummer 044-775 60 00.
 • Är du vårdnadshavare och har frågor om ditt barns skola eller förskola vänd dig till rektorn på den aktuella skolan/förskolan.
 • Är du senior och vill prata med någon? Välkommen att kontakta kommunens äldrepedagog och undersköterska i förebyggande verksamhet och anhörigstöd: Telefon: 044-775 65 87, 044-775 65 86, videosamtal via FaceTime: 0709-536587, WhatsApp: 0709-536587, 0709-536586
 • Individ och familjesupporten erbjuder samtalsstöd till barn, ungdomar, vuxna eller till familjer.
  Kontakt med Individ och familjesupporten och Viktiga telefonnummer i akuta lägen

 

Begränsa sociala kontakter


Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Regeringen har dessutom beslutat att sammankomster med fler än 50 personer inte får hållas. Större evenemang i kommunen kan därför komma att påverkas. För aktuell information vänder du dig till den arrangör som ordnar evenemanget.

Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter
Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter.

Är du senior och känner oro som du vill prata med någon om? Eller har du en äldre närstående som du är orolig för?
Då är du välkommen att, under arbetstid, kontakta kommunens äldrepedagog Lena Svensson, eller undersköterska Maria Görnebrand i förebyggande verksamhet och anhörigstöd:

Telefon: 044-775 65 87, 044-775 65 86 | Videosamtal FaceTime: 0709-53 65 87 | WhatsApp: 0709-53 65 87, 0709-53 65 86

 

Om du har symtom


Har du symtom som feber, hosta, halsont eller irritation i luftvägarna ska du stanna hemma. Läs på webbplatsen 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom. Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

Om du känner oro eller har allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Har du symtom, läs på webbplatsen 1177 Vårdguiden

Självskattningstest Corona

Region Skåne har publicerat ett självskattningstest som du kan använda för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården. Vid akut livshotande tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112. Använd inte heller denna självskattning om det gäller barn. Har du barn som du misstänker smittats, ring 1177 för vägledning.

Här kan du göra självskattningstestet

Provtagning för dig som är sjuk

Du som har symtom och bor i Skåne kan beställa ett självtest för covid-19 via 1177.se.

Antikroppstest för dig som har varit sjuk

Du som misstänker att du har varit sjuk i covid-19 kan boka ett antikroppstest. Testet kan visa om du utvecklat antikroppar. På 1177.se finns information om hur du går till väga för att boka ett antikroppstest.

 

Så undviker du att smitta sprids


Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand.

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma
om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma från skolan eller jobbet.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med dina luftvägar
 • Feber

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med luftvägar
 • Feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Vill du att ditt barn ska vara hemma
fastän barnet är friskt
ska du ansöka om ledigt.

Ansök om ledigt
på samma sätt som du brukar göra.

Skydda de äldre
och de mest sårbara

Undvik att besöka dina äldre anhöriga
eller bekanta om de är på

 • sjukhus
 • äldreboenden
 • gruppboenden.

Då minskar risken att smittan sprids
till dem som riskerar att drabbas mest
av coronaviruset.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommun följer
Folkhälso-myndighetens
råd om viruset corona.

Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Information om corona och covid-19

Krisinformation.se

Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplats

1177 Vårdguiden

Covid-19 – coronavirus, länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplats

8 sidor (nyheter på lätt svenska)

8 sidor, frågor och svar, länken öppnar 8 sidors webbplats

Har du frågor om coronaviruset?

Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.


Hittade du inte vad du sökte?