Information gällande coronaviruset covid-19

Här hittar du Östra Göinge kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Aktuellt

Kommunen gör detta

Om du har symtom

Information in other languages (även teckenspråk)

Vanliga frågor och svar

Till dig som är vårdnadshavare förskola och grundskola

Kultur och fritid

Till föreningar

 

Nyheter corona


2021-10-18

 

Aktuellt


Nationella allmänna råd

Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen av covid-19. Smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

 

Aktuellt läge i omsorgen

Här kan du följa den aktuella lägesbilden i omsorgsverksamheten i Östra Göinge kommun. Informationen uppdateras varje måndag.

Aktuellt smittläge i omsorgsverksamheten

 

Lägesbild covid-19 i Skåne

Region Skåne har en webbsida med en samlad bild över covid-19-läget i Skåne. På sidan redovisas antal konstaterade fall av covid-19, inneliggande covid-19-patienter på sjukhusen och konstaterat smittade som avlidit.

Lägesbild covid-19 i Skåne – statistik

 

Kommunen gör detta


Östra Göinge kommuns verksamheter agerar för att hantera en ökad smittspridning. Alla verksamheter arbetar förberedande utifrån de förutsättningar som gäller coronaviruset, med stöd av våra pandemiplaner.

I kommunen kan det komma att ske förändringar löpande i ordinarie verksamheter för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

 

Här är beslut tagna av Östra Göinge kommun som påverkar dig som invånare:

Hälsa omsorg

  • Vissa aktiviteter för seniorer som till exempel Håll dig igång-kurs, teknikcafé är inställda.
  • Uppsökande verksamhet för 77 och 80-åringar – istället för hembesök erbjuder vi ”telefonbesök”.
  • Aktiviteter som är coronaanpassade hittar du på vår sida Hälsosamt åldrande
  • Lindgårdens restaurang stängd för allmänheten på obestämd tid.

 

Förskola och skola

 

Kontakt med kommunen

  • Kommunens kundtjänst har öppet vardagar 8-16.30. Du kan fylla i dina handlingar utanför kommunhuset och lämna dem i vår brevlåda. Kontakta oss gärna via vår växel på telefonnummer 044-775 60 00.
  • Är du senior och vill prata med någon? Välkommen att kontakta kommunens äldrepedagog och undersköterska i förebyggande verksamhet och anhörigstöd: Telefon: 044-775 65 87, 044-775 65 86, videosamtal via FaceTime: 0709-536587, WhatsApp: 0709-536587, 0709-536586.
  • Individ och familjesupporten erbjuder samtalsstöd till barn, ungdomar, vuxna eller till familjer.
    Kontakt med Individ och familjesupporten och Viktiga telefonnummer i akuta lägen

 

 

Om du har symtom


Har du symtom som feber, hosta, halsont eller irritation i luftvägarna ska du stanna hemma. Läs på webbplatsen 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom.

Om du känner oro eller har allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Provtagning för dig som är sjuk

Du som har symtom kan beställa ett självtest för covid-19 via 1177.se.Hittade du inte vad du sökte?