SFI D – Yrkesintroduktion

Mål

SFI – Yrkesintroduktion mot praktiska yrken är ett upplägg där du som elev läser den sista kursen i SFI och samtidigt får information om olika yrken. Du kommer att få möjlighet att åka på studiebesök för att få information om olika yrken samtidigt som du kombinerar det med att lära dig om terminologin inom dessa yrken.

Förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen är betyg från SFI-C eller motsvarande kunskaper.

Utbildningstid

En termin. Intag vår- och hösttermin

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN på 50%

Kursinformation

SFI D med yrkesintroduktion 15 timmar per vecka
Yrkessvenska 50p
Yrkesintroduktion 100p
Digital kompetens 50p
Service och bemötande 100p
Friskvård och hälsa 100p

Kontaktuppgifter

Selma Mesanovic – Studie- och yrkesvägledare
selma.mesanovic@ostragoinge.se
044-775 64 01