SFI – Hälsa och omsorg

Mål

SFI-studier på D-nivå i kombination med Yrkessvenska och Grundläggande Vård- och omsorgsarbete för att få en första inblick hur det är att jobba inom vården i Sverige. Utbildningen ska ge dig kunskaper för att kunna välja rätt yrkesinriktning efter avslutade studier. Utbildningen varvar språkträning med praktiska moment och studiebesök samt ger den studerande en kunskap om vad som förväntas av en framtida arbetstagare.

Förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen är betyg från SFI-C eller motsvarande kunskaper.

Utbildningstid

En termin. Intag vår- och hösttermin

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Kursinformation

Mer information om kurserna hittar du under länken ”Programblad SFI Hälsa och omsorg” längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Pärnilla Persson – Programansvarig
parnilla.persson@ostragoinge.se
044-775 64 42