Vård & Omsorg

 

Mål

Vård- och omsorgsprogrammet är utbildningen för dig som vill ha ett givande arbete med personliga kontakter. Efter avklarad utbildning blir du undersköterska och din nya arbetsplats kan finnas inom en mängd olika områden t.ex. sjukvård, äldrevård, LSS eller psykiatrin. Denna utbildning är dessutom certifierad inom VO-college och det innebär att arbetsgivarna vet att din utbildning har hållit en hög kvalitet.

Förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen:
 (T1) Betyg i SvA Delkurs 4 eller motsvarande
 (T2) Betyg i Vård– och omsorgsarbete 1 eller motsvarande
 (T3) Kunskaper motsv. Termin 1 och 2

Utbildningstid

Tre terminer på heltid. Kvällstids- och helgarbete kan förekomma på praktiken.

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur, skyddskläder görs av den studerande.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Kursinformation

Mer information om kurserna hittar du under länken ”Programblad Vård- och omsorgsutbildningen” längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Susann Nilsson – Programansvarig
susann.nilsson@ostragoinge.se
044-775 64 18