Vård & Omsorg

 

Mål

Du som är intresserad av att arbeta inom vård och omsorg har genom den här utbildningen goda möjligheter till det. Du kommer under termin 1 och 2 att få lära dig de teoretiska grunderna i vårdarbetet samtidigt som du får möjlighet till praktiska övningar exempelvis lyftteknik och blodtrycksmätning i skolans metodrum. Inför termin 3 kommer du göra ett inriktningsval där du fördjupar dina kunskaper inom det yrkesval som du gör.

Vård och omsorgsutbildningen kan läsas antingen som Vårdbiträde eller Undersköterska. Om du väljer att läsa utbildningens för att bli Vårdbiträde ligger den på 800poäng på två terminer. Om du läser den för att bli Undersköterska ligger den på 1500 poäng på tre terminer. I Undersköterskeutbildningen ingår även ett diplom från VO-College om du blir godkänd i alla kurser.

För dig som saknar rätta kunskaper för att läsa utbildningen eller vill få inblick hur det kan vara att arbeta inom vård- och omsorgsyrken kan söka kursen Vård och omsorg, Förberedande utbildning för att därigenom vara bättre förberedd.

Förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen:
 (T1) Betyg i SvA Delkurs 4 eller motsvarande
 (T2) Betyg i Vård– och omsorgsarbete 1 eller motsvarande
 (T3) Kunskaper motsv. Termin 1 och 2

Utbildningstid

Tre terminer på heltid. Kvällstids- och helgarbete kan förekomma på praktiken.

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur, skyddskläder görs av den studerande.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Efter utbildningen

Du kan läsa om vad du kan arbeta som på Arbetsförmedlingens hemsida.

Vårdbiträde

Vårdbiträde

Undersköterska

Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Undersköterska inom vårdavdelning och mottagning

Arbetsmarknad

Du kan läsa mer om prognoser för arbetet på Arbetsförmedlingens hemsida.

Vårdbiträde

Vårdbiträde

Undersköterska

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende

Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning

Kursinformation

Termin 1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 50-100p  Valbart om du saknar det
Social Omsorg 1 100p
Anatomi och fysiologi 1 50p
Psykologi 1 50p
Omvårdnad 1 100p
APL-introduktion 50p
Studieteknik 50p
Anatomi och fysiologi 2 50p Endast undersköterska
Samhällskunskap 1a1 50p Endast undersköterska
Termin 2
Gerontologi och geratik 100p
Psykiatri 1 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
Hälso- och sjukvård 1 100p
Omvårdnad 2 100p Endast undersköterska
Termin 3 – Inriktning Hälso- och sjukvård
Social omsorg 2 100p
Psykiatri 2 100p
Hälso- och sjukvård 2 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100p
Vård och omsorg specialisering 100p

Kontaktuppgifter

Caroline Österberg – Studie- och yrkesvägledare
caroline.osterberg@ostragoinge.se
044-775 64 01