Vård & Omsorg

 

Mål

Du som är intresserad av att arbeta inom vård och omsorg har genom den här utbildningen goda möjligheter till det. Du kommer under termin 1 och 2 att få lära dig de teoretiska grunderna i vårdarbetet samtidigt som du får möjlighet till praktiska övningar exempelvis lyftteknik och blodtrycksmätning i skolans metodrum. Inför termin 3 kommer du göra ett inriktningsval där du fördjupar dina kunskaper inom det yrkesval som du gör.

För dig som saknar rätta kunskaper för att läsa utbildningen eller vill få inblick hur det kan vara att arbeta inom vård- och omsorgsyrken kan söka kursen Vård och omsorg, Förberedande utbildning för att därigenom vara bättre förberedd.

Förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen:
 (T1) Betyg i SvA Delkurs 4 eller motsvarande
 (T2) Betyg i Vård– och omsorgsarbete 1 eller motsvarande
 (T3) Kunskaper motsv. Termin 1 och 2

Utbildningstid

Tre terminer på heltid. Kvällstids- och helgarbete kan förekomma på praktiken.

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur, skyddskläder görs av den studerande.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Efter utbildningen

Du kan läsa om vad du kan arbeta som på Arbetsförmedlingens hemsida.

Personlig assistent

Hemtjänst och äldreboende

Vårdavdelning och mottagning

Arbetsmarknad

Du kan läsa mer om prognoser för arbetet på Arbetsförmedlingens hemsida.

Personlig assistent

Hemtjänst och äldreboende

Vårdavdeling och mottagning

Kursinformation

Termin 1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 50-100p
Samhällskunskap 1a1 50p
Vård- och omsorgsarbete 1 200p
Etik och människans livsvillkor 100p
APL-introduktion 50p
Studieteknik 50p
Psykologi 1 50p
Hälsopedagogik 100p
Yrkessvenska 50p
Termin 2
Specialpedagogik 100p
Psykiatri 1 100p
Vård- och omsorgsarbete 2 150p
Medicin 1 150p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 50p ev klar i termin 1
Samhällskunskap 1a1 50p ev klar i termin 1
Termin 3 – Inriktning Hälso- och sjukvård
Akutsjukvård 200p
Medicin 2 100p
Vård- och omsorg specialisering 2x 50p VoA2, Psykiatri, Palliativ el Akut
Termin 3 – Inriktning Äldreomsorg
Äldres hälsa och livskvalitet 200p
Vård och omsorgsarbete vid demens 100p
Vård- och omsorg specialisering 2x 50p oA2, Psykiatri, Palliativ el Akut

Kontaktuppgifter

Susann Nilsson – Programansvarig
susann.nilsson@ostragoinge.se
044-775 64 18