Vård & Omsorg – Förberedande utbildning

Mål

Förberedande utbildning – Vård och omsorg är en utbildning för dig som vill kombinera dina studier i grundläggande SVA med att få en inblick i en yrkesutbildning. Du kommer i den här utbildningen få möjlighet att testa praktiska moment så som lyftteknik samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i yrkesterminologin.

Förkunskaper Termin 1

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen är betyg från Grundläggande SvA delkurs 1 eller motsvarande kunskaper.

Förkunskaper Termin 2

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen är betyg från Grundläggande SvA delkurs 2 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningstid

En eller två terminer på heltid

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Kursinformation

Termin 1
Grundläggande SvA 100-200p Delkurs 1/2
Samhällskunskap 50p
Yrkessvenska 100p
Vård- och omsorg orientering 100p
Studieteknik 50p
Termin 2
Grundläggande SvA 200p Delkurs 3/4
Grundläggande samhällskunskap 75p
Yrkessvenska 50p
Anatomi och fysiologi 1 50p
Studieteknik 50p

Kontakt

Caroline Österberg – Studie- och yrkesvägledare
caroline.osterberg@ostragoinge.se
044-775 64 01