Skötsel av utemiljöer – Inriktning park och trädgård

Mål

Du som är intresserad av att arbeta med skötsel av utemiljöer har genom den här utbildningen goda möjligheter till det. Du kommer under utbildningens gång varva teoretiska moment med praktisk träning i allt från hur skötsel fungerar till beskärningsteknik.

För dig som saknar rätta kunskaper för att läsa utbildningen eller vill få inblick hur det kan vara att arbeta inom park- och trädgårdsnäringen kan söka kursen Skötsel av utemiljöer, Förberedande utbildning för att därigenom vara bättre förberedd.

Förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodo göra dig utbildningen är betyg från Grundläggande SvA Delkurs 3 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningstid

Två terminer

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur, arbetskläder görs av den studerande.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Efter utbildningen

Du kan läsa om vad du kan arbeta som på Arbetsförmedlingens hemsida.

Skötsel av utemiljöer

Arbetsmarknad

Du kan läsa mer om prognoser för arbetet på Arbetsförmedlingens hemsida.

Skötsel av utemiljöer

Kursinformation

Termin 1 & 2
Grundläggande SvA/Svenska Del 4 200p Ej alla elever
Skötsel av utemiljöer 100p
Markens och växternas biologi 100p
Växtkunskap 1 100p
Truck 1 50p
Röjsåg A 50p
Service och bemötande 1 100p
Yrkessvenska 100p
Beskärning och trädvård 100p
Trädgårdsanläggning 1 100p
Trädgårdsmaskiner 100p
Certifieringskurser 50p Heta arbeten, Arbete på väg

Kontaktuppgifter

Caroline Österberg – Studie- och yrkesvägledare
caroline.osterberg@ostragoinge.se
044-775 64 01