Stenutbildningen

Mål

Efter att ha varit pausad i något år så uppstår stenutbildningen igen i ny form.

Den nya utbildningen kommer att vara mer lärlingsliknande och till stor del förlagd på något av våra många närliggande stenföretag.
Grunden av utbildningen är densamma som till övriga industritekniska utbildningen mot plåt och svets eller CNC.
När du sedan väljer inriktning så specialiseras de olika inriktningkurserna mot stenindustrin.
De olika arbetsområden vi jobbar mot handlar bl.a. om produktion, förädling, konsthantverk eller stensättning.
Inom ramen för utbildningen får du dessutom möjlighet att ta ett truckkort samt bli certifierad för heta arbeten.

Förkunskaper

Betyg i Grundläggande Svenska som andraspråk nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Utbildningstid

Två terminer, heltid

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur, arbetskläder görs av den studerande.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Kursinformation

Termin 1 & 2
Tillverkningsunderlag 1 100p På skolan
Produktionsutrustning 1 100p På skolan/Lärling
Människan i industrin 1 100p På skolan
APL-Introduktion 50 På skolan
Truck 50p På skolan
Produktionskunskap 1 100p Lärling
Produktionskunskap 2 100p Lärling
Materialkunskap 1 100p Lärling
Materialkunskap 2 100p Lärling
Produktionsutrustning 2 100p Lärling
Tilläggskurser
Industriteknisk fördjupning 100p
Anläggning – Stensättninq 100p

Kontaktuppgifter

Caroline Österberg – Studie- och yrkesvägledare
caroline.osterberg@ostragoinge.se
044-775 64 01