Skötsel av utemiljöer – Förberedande utbildning

Mål

Att vara utbildad inom trädgårds- och parkskötsel gör dig verkligen attraktiv på arbetsmarknaden. Förutom att du lär dig saker som växtkunskap, hur man beskär och hur man anlägger en trädgård så får du också möjlighet att ta röjsågskort.

För dig som behöver bättra på dina kunskaper för att kunna läsa Skötsel av utemiljöer – Inriktning park och trädgård kan läsa denna utbildning som vara en termin. Du förbereder dig genom att läsa diverse förberedande kurser.

Förkunskaper

Godkända betyg från SFI D eller motsvarande.

Utbildningstid

En termin

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur, arbetskläder görs av den studerande.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Kursinformation

Grundläggande Sva/Svenska 100-200p
Grundläggande Matematik 100-200p
Yrkessvenska 100p
Arbetsmiljö och säkerhet 50p
Skötsel av utemiljöer 100p
Studieteknik 50p

Kontaktuppgifter

Caroline Österberg – Studie- och yrkesvägledare
caroline.osterberg@ostragoinge.se
044-775 64 01