SFI – Industriteknik/Anläggning

Mål

Du läser SFI-studier på D-nivå i kombination med Yrkes-svenska, Arbetslivskunskap samt Yrkesintroduktion till industri, teknik, anläggning och utemiljö för att få en första inblick hur det är att jobba inom industri- och teknikföretag eller inom anläggning och skötsel av utemiljöer. Utbildningen varvar språkträning med praktiska moment och studiebesök samt ger den studerande en kunskap om vad som förväntas av en framtida arbetstagare.

Förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen är betyg från SFI-C eller motsvarande kunskaper.

Utbildningstid

En termin. Intag vår- och hösttermin

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Kursinformation

Mer information om kurserna hittar du under länken ”Programblad SFI Industriteknik/Anläggning” längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Patrik Dammdal – Programansvarig
partik.dammdal@ostragoinge.se
044-775 64 13