Industriteknisk utbildning


Mål

Du som är intresserad av att arbeta inom industrin har genom den här utbildningen goda möjligheter till det. Du kommer under termin 1 och 2 att få lära dig de teoretiska grunderna i industriarbetet samtidigt som du får möjlighet att testa både CNC och Svets. Inför termin 3 kommer du göra ett inriktningsval där du fördjupar dina kunskaper inom det yrkesval som du gör

CNC – Här lär du dig att rita och programmera datorstyrda maskiner såsom svarvar och fräsar. Här är det är mycket teknik och programmering du lär dig vilket innebär att datorvana och matematikkunskap är lämpligt.

Plåt- och svets – Detta är en utbildning där du lär dig att svetsa. Du introduceras till de vanligaste svetsmetoderna och lär dig hantera dessa. Även här ingår IT och ritningsläsning vilket är väsentligt att kunna när du ska jobba inom en modern industri.

För dig som saknar rätta kunskaper för att läsa utbildningen eller vill få inblick hur det kan vara att arbeta inom industrin kan söka kursen Industriteknisk utbildning, Förberedande utbildning för att därigenom vara bättre förberedd.

Förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen är betyg från Grundläggande SvA Delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningstid

Tre terminer på heltid

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur, arbetskläder görs av den studerande.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Efter utbildningen

Du kan läsa om vad du kan arbeta som på Arbetsförmedlingens hemsida.

Plåt och svets

CNC

Arbetsmarknad

Du kan läsa mer om prognoser för arbetet på Arbetsförmedlingens hemsida.

Plåt och svets

CNC

Kursinformation

Termin 1 och 2
Människan i industrin 1 100p
Tillverkningsunderlag 1 100p
Produktionskunskap 1 100p
Datorstyrd produktion 1 100p
Svetsmetoder grund 100p
APL-introduktion 50p
Industritekniska processer 1 100p
Produktionsutrustning 1 100p
Truck 1 50p Tillval
Truck 2 50p Tillval
Termin 3 – Inriktning CNC
Materialkunskap 1 100p
Produktionsutveckling 1 100p
Datorstyrd produktion 3 100p
Produktionsutrustning 2 100p
Avhjälpande underhåll 1 100p
Termin 3 – Inriktning Plåt och svets
Kälsvets 1 (MMA) 100p
Kälsvets 1 (MIG/MAG) 100p
Kälsvets 2 (MIG/MMA) 100p
Kälsvets 2 (MMA) 100p
Materialkunskap 1 100p
Avhjälpande underhåll 1 100p

Informationsfilm

Länk till Youtube

Kontaktuppgifter

Caroline Österberg – Studie- och yrkesvägledare
caroline.osterberg@ostragoinge.se
044-775 64 01