Industriteknisk utbildning – Förberedande utbildning


Mål

Förberedande utbildning – Industriteknik är en utbildning för dig som vill kombinera dina studier i grundläggande SVA med att få en inblick i en yrkesutbildning. Du kommer i den här utbildningen få möjlighet att testa på CNC och Svets samtidigt som du får en rejäl grund i arbetsmiljö och säkerhet.

Förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen är betyg från SFI D eller
motsvarande kunskaper. Kurserna i din förberedande utbildning bestäms av din aktuella Sva-behörighet.

Utbildningstid

Två terminer, heltid

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur, arbetskläder görs av den studerande.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Kursinformation

Termin 1
Grundläggande SvA/Svenska 200p Delkurs 1 eller 2
Grundläggande Matematik 100p Delkurs 1, 2, 3 eller 4
Yrkessvenska 50p
Yrkesintroduktion Svets/CNC 100p
Arbetsmiljö och säkerhet 50p
Studietekniska färdigheter 50p
Termin 2
Grundläggande SvA/Svenska 200p Delkurs 3 eller 4
Grundläggande Matemtik/Ma1 100p Delkurs 2, 3, 4 eller Ma1
Kursinfo kommer vid behov
Kursinfo kommer vid behov
Kursinfo kommer vid behov
Kursinfo kommer vid behov

Kontaktuppgifter

Caroline Österberg – Studie- och yrkesvägledare
caroline.osterberg@ostragoinge.se
044-775 64 01