Industri- och teknikutbildningen Prep


Mål

Preparandterminen förbereder dig för att studera vidare inom Industriteknik. Du får en inblick i hur det är att jobba inom industribranschen och du får även läsa några
yrkeskurser på gymnasienivå i kombination med grundläggande svenska som andraspråk och grundläggande
matematik. Utbildningen består av undervisning, studiebesök, föreläsningar och praktiska övningar i verkstaden. När du är klar med din första termin finns möjlighet att förlänga studierna ytterligare en termin för att sedan inför tredje terminen ha möjlighet att välja en av inriktningarna mot Plåt– och svets och CNC.

Förkunskaper

Förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen är betyg från Grundläggande SvA Delkurs 1 eller
motsvarande kunskaper.

Utbildningstid

Två terminer på heltid

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur, arbetskläder görs av den studerande.
Utbildningen berättigar studiemedel från CSN

Kursinformation

Mer information om kurserna hittar du under länken ”Programblad Industri- och teknikutbildningen, Prep” nedan.

Kontaktuppgifter

Patrik Dammdal – Programansvarig Plåt- och svets
partik.dammdal@ostragoinge.se
044-775 64 13

Jens Sjölander – Programansvarig CNC
jens.sjolander@ostragoinge.se
044-775 64 26