Yrkes-SFI

Yrkes-SFI i Skåne

Östra Göinge kommun ingår tillsammans med ytterligare 32 skånska kommuner i Yrkes-SFI Skåne.

Yrkes-SFI Skåne är en samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och utbildningsanordnare. Utbildningarna är gratis för dig som vill studera och betalas av hemkommunen. Det är också din hemkommun som godkänner dina studier.

Inom-Yrkes-SFIi studerar du svenska språket samtidigt som du får en yrkesutbildning. På hemsidan för Yrkes-SFI Skåne kan du läsa mer om Yrkes-SFI och vilka olika yrkesutbildningar du kan söka: http://yrkessfiskane.se/.

Anmäl dig till våra kurser inom Yrkes-Sfi

Om du är intresserad av att gå en utbildning inom Yrkes-SFI kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare.

Ansökan görs via följande länk: https://ansokan.yrkessfiskane.se/

Mattias Edeslätt – Studie- och yrkesvägledare
044-775 64 40
mattias.edeslatt@ostragoinge.se