Kurslitteratur

Här kan du se vilka böcker du ska köpa i god tid innan du påbörjar din utbildning!

Fristående kurs ISBN Boktitel Författare/Förlag
Engelska 5 978-91-44-08417-6 Solid Gold 1 Eva Hedencrona
Karin Smed-Gerdin
Peter Watcyn-Jones
Engelska 6 978-91-44-10780-6 Solid Gold 2
Engelska Grundläggande Delkurs 1-2 Gleerups artnr: 40695871 Stepping Stone delkurs 1 och 2, elevbok Birgitta Dalin, Jeremy Hansson
Engelska Grundläggande Delkurs 3 Gleerups artnr: 40695963 Stepping Stone delkurs 3, elevbok Birgitta Dalin, Jeremy Hansson och Kerstin Tuthill
Engelska Grundläggande Delkurs 4 Gleerups artnr: 40695970 Stepping Stone delkurs 4, elvbok Birgitta Dalin, Jeremy Hansson och Kerstin Tuthill
Matematik 1,2 och 3 Digitala plattformat/Verktyg
Samhällskunskap 1b 978-91-40-67843-0 Arena 123 Lars-Olof Karlsson
Svenska som andraspråk grundläggande nivå Delkurs B 978-91-27-43588-9 Sagor och sanningar Natur och kultur
Svenska som andraspråk 1 978-91-98-16812-9 Svenska som andraspråk 1 Therese Åkerberg
Svenska som andraspråk 2 978-91-44-07917-2 Språkporten
Utbildning ISBN Boktitel Författare/Förlag
Industriteknisk utbildning
Allmän automationsteknik 86006-27-3 Styrteknik – teori och övningar. Art nr:
12062429Beställ på www.festo-didactic.com
Festo
86006-19-8 PLC – teori och övningar
Art nr:
12063192Beställ på www.festo-didactic.com
Festo
Avhjälpande underhåll 1 47-01393-7 Underhållsteknik Arbetsbok A
47-01904-5 Underhållsteknik Faktabok uppl 2
Industriella processer 1 47-01896-3 Produktionsprocessen Arbetsbok
47-01893-2 Produktionsprocessen faktabok
Produktionsutrustning 1 47-00185-9 Fakta om toleranser och passningar faktabok
47-00030-2 Fakta om toleranser och passningar övnhäfte med facit
Tillverkningsunderlag 1 47-08498-2 Ritningsläsningens ABC elevbok uppl 6
Skötsel av utemiljöer
Beskärning  978-91-27-35695-5 Beskärningsboken Volbrecht, Alm, Veltman/Natur och kultur
978-91-639-2368-5 Den stora knoppboken
Sveriges lövfällande lignoser i vintertid
 Claes Lööw
 Utemiljö  978-91-7333-842-4  SFU Skötsel av utemiljöer  Svensk byggtjänst AB
Vård och omsorg
Vård- och omsorgsarbete 1 978-91-52-33080-7 Vård- och omsorgsarbete 1, upplaga 2 Monica Imborn mfl
Psykologi 1 978-91-40-68211-6 Psykologi 1 Tove  Phillips
Etik och människans livsvillkor 978-91-52-33398-3 Etik och människans livsvillkor Katri Cronlund
Hälsopedagogik 978-91-52-33117-0 Hälsopedagogik, upplaga 2 Anna-Karin Axelsson
Vård- och omsorgsarbete 2 978-91-52-35435-3 Vård- och omsorgsarbete 2, upplaga 2 Monica Imborn mfl
Medicin 1 978-91-40-689910-7 Medicin 1 Maria Bengtsson, Ulla Lundström
Specialpedagogik 1 978-91-52-33197-2 Specialpedagogik 1 Sonja Svensson Höstfält
Psykiatri 1 978-91-52-33116-3 Psykiatri 1 Ann-Marie Göransson
Akutsjukvård 978-91-52-31520-0 Akutsjukvård Johan Strömberg
Medicin 2 978-91-40-67247-6 Medicin 1+2 Maria Bengtsson, Ulla Lundström
Äldres hälsa och livskvalitet 978-91-52-31521-7 Äldres hälsa och livsvillkor Margareta Skog mfl
Vård- och omsorgsarbete vid demenssjukdom 978-91-52-31966-6 Vård och omsorg vid demenssjukdomar Margareta Skog
Massage 1 978-91-85-43386-5 Massage Thomas Lindholm