Kurslitteratur

Här kan du se vilka böcker du ska köpa i god tid innan du påbörjar din utbildning!

 

Kurs

ISBN 

Boktitel

Författare/Förlag

Engelska 5 978-91-40-67216-2 Viewpoints Vocational
Engelska 6 978-91-44-10780-6 Solid Gold 2
Historia 1b 978-91-40-69684-7 Perspektiv på historien Plus Hans Nyström
Hälsopedagogik 978-91-52-33117-0 Hälsopedagogik (andra upplagan) Sanoma Utbildning
 
Information och kommunikation 1 978-91-85989-89-8 Behandlade ord – Information och kommunikation 1 – Office 2016 – Teoridelen
 978–91-85989-90-4  Behandlade ord – Information och kommunikation 1 – Office 2016 – Uppgiftsdelen  –
 
Massage 1 978-91-85-43386-5 Massage Thomas Lindholm
Matematik 1 978-91-27-43505-6 Matematik 5000 1 bc
Matematik 2 978-91-27-43504-9 Matematik 5000 2 bc
Matematik 3 978-91-27-42631-3 Matematik 5000 3 bc
Naturkunskap 1a1 978-91-47-08539-2 Frank Gul Naturkunskap 1b G Björndahl, J Castenfors, S Dahlén, S Wahlberg
Naturkunskap 1b 978-91-40-69260-3 Synpunkt 1b Anders Henriksson
Psykologi 1 978-91-40-68211-6 Psykologi 1 Tove Philips
Religionskunskap 1 978-91-40-68747-0 En människa, tusen världar Robert Tuvesson
Samhällskunskap 1b 978-91-4067843-0 Arena 123 Lars-Olof Karlsson
Svenska som andraspråk 1 978-91-98-16812-9 Svenska som andraspråk 1 Therese Åkerberg, Christian Norefalk
Svenska som andraspråk 2 978-91-44-07917-2 Språkporten
Vård och omsorg:
Etik och människans livsvillkor
978-91-52-30757-1 Etik och människans livsvillkor Catri Cronlund
Vård och omsorg:
Hälsopedagogik
978-91-52-33117-0 Hälsopedagogik Sanmoa Utbildning
Vård och omsorg:
Psykiatri
978-91-72-05491-1 Ny i Psykiatrin
Vård och omsorg:
Specialpedagogik 1
978-91-523-0946-9 Specialpedagogik 1 Sonja Svensson Höstfält
Vård och omsorg:
Specialpedagogik 2
978-91-523-1606-1 Specialpedagogik 2 Sonja Svensson Höstfält
Vård och omsorg:
Psykiatri 1
978-91-523-0759-5 Psykiatri 1 Ann-Marie Göransson
Vård och omsorg:
Psykologi 1
978-91-40-68211-6 Psykologi 1 Tove Phillips
Vård och omsorg:
Vård och omsorgsarbete 1
978-91-523-0758-8 Vård och omsorgsarbete 1 Monica Imborn och Britta Åsbrink
Vård och omsorg:
Vård och omsorgsarbete 2
978-91-523-1518-7 Vård och omsorgsarbete 2 Monica Imborn och Britta Åsbrink
Vård och omsorg:
Medicin 1
Exempel på böcker, Vilken medicinbok som helst går bra 
978-91-40-67247-6

978-91-523-0222-4

Medicin 1+2

Medicin 1

Maria Bengtsson och Ulla Lundström

Urban Gillå

Vård och omsorg:
Socialpedagogik
978-91-523-2353-3 Socialpedagogik Helen Carlander
Vård och omsorg:
Vård och omsorgsarbete vid demens
978-91-52-31966-6 Vård och omsorgsarbete vid demens Margareta Skog
Sanoma utbildning
Vård och omsorg:
Äldres hälsa och livsvillkor
978-91-52-31521-7 Äldres hälsa och livsvillkor Margareta Skog, Margareta Grafström
Sonoma utbildning