Kurslitteratur

Här kan du se vilka böcker du ska köpa i god tid innan du påbörjar din utbildning!

Kurs ISBN Boktitel Författare/Förlag
Engelska 5 978-91-44-08417-6 Solid Gold 1 Eva Hedencrona
Karin Smed-Gerdin
Peter Watcyn-Jones
Engelska 6 978-91-44-10780-6 Solid Gold 2
Engelska Grundläggande Delkurs 1-2 Gleerups artnr: 40695871 Stepping Stone delkurs 1 och 2, elevbok Birgitta Dalin, Jeremy Hansson
Engelska Grundläggande Delkurs 3 Gleerups artnr: 40695963 Stepping Stone delkurs 3, elevbok Birgitta Dalin, Jeremy Hansson och Kerstin Tuthill
Engelska Grundläggande Delkurs 4 Gleerups artnr: 40695970 Stepping Stone delkurs 4, elvbok Birgitta Dalin, Jeremy Hansson och Kerstin Tuthill
Historia 1b 978-91-40-69684-7 Perspektiv på historien plus Hans Nyström
Industriteknik:
Allmän automationsteknik
86006-27-3 Styrteknik – teori och övningar. Art nr:
12062429

Beställ på www.festo-didactic.com

Festo
86006-19-8 PLC – teori och övningar
Art nr:
12063192

Beställ på www.festo-didactic.com

Festo
Industriteknik:
Avhjälpande underhåll 1
47-01393-7 Underhållsteknik Arbetsbok A
47-01904-5 Underhållsteknik Faktabok uppl 2
Industriteknik:
Industriella processer 1
47-01896-3 Produktionsprocessen Arbetsbok
47-01893-2 Produktionsprocessen faktabok
Industriteknik:
Produktionsutrustning 1
47-00185-9 Fakta om toleranser och passningar faktabok
47-00030-2 Fakta om toleranser och passningar övnhäfte med facit
Industriteknik:
Tillverkningsunderlag 1
47-08498-2 Ritningsläsningens ABC elevbok uppl 6
 Matematik 1 978-91-27-43506-6 Matematik 5000 1bc  Natur & kultur
 Matematik 2 978-91-27-43504-9 Matematik 5000 2bc  Natur & kultur
Matematik 3 978-91-27-42631-3 Matematik 5000 3bc  Natur & kultur
Naturkunskap 1a1 978-91-47-08539-2 Frank Gul Naturkunskap 1b G Björndahl mfl
Naturkunskap 1b 978-91-40-69260-3 Synpunkt 1b Anders Henriksson
Religionskunskap 1 978-91-40-68747-0 En människa, tusen världar Robert Tuvesson
Samhällskunskap 1b 978-91-40-67843-0 Arena 123 Lars-Olof Karlsson
Svenska som andraspråk grundläggande nivå 406-97-059 Nå målen delkurs 1 och 2 Fredrik Harstad Gleerups
Svenska som andraspråk 1 978-91-98-16812-9 Svenska som andraspråk 1 Therese Åkerberg mfl
Svenska som andraspråk 2 978-91-44-07917-2 Språkporten
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsarbete 1
978-91-52-33080-7 Vård- och omsorgsarbete 1, upplaga 2 Monica Imborn mfl
Vård och omsorg:
Psykologi 1
978-91-40-68211-6 Psykologi 1 Tove  Phillips
Vård och omsorg:
Etik och människans livsvillkor
978-91-52-33398-3 Etik och människans livsvillkor Katri Cronlund
Vård och omsorg:
Hälsopedagogik
978-91-52-33117-0 Hälsopedagogik, upplaga 2 Anna-Karin Axelsson
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsarbete 2
978-91-52-35435-3 Vård- och omsorgsarbete 2, upplaga 2 Monica Imborn mfl
Vård och omsorg:
Medicin 1
978-91-40-689910-7 Medicin 1 Maria Bengtsson, Ulla Lundström
Trädgårdsutbildningen:
Beskärning
978-91-27-35695-5 Beskärningsboken – Natur & kultur Klaus Vollbrecht mfl
Trädgårdsutbildningen:
Utemiljö
978-91-73-33842-4 Utemiljö Hans Andrén
Trädgårdsutbildningen: 978-91-63-32672-1 Blommor och buskar Bengt Persson
Vård och omsorg:
Specialpedagogik 1
978-91-52-33197-2 Specialpedagogik 1 Sonja Svensson Höstfält
Vård och omsorg:
Psykiatri 1
978-91-52-33116-3 Psykiatri 1 Ann-Marie Göransson
Vård och omsorg:
Akutsjukvård
978-91-52-31520-0 Akutsjukvård Johan Strömberg
Vård och omsorg:
Medicin 2
978-91-40-67247-6 Medicin 1+2 Maria Bengtsson, Ulla Lundström
Vård och omsorg:
Äldres hälsa och livskvalitet
978-91-52-31521-7 Äldres hälsa och livsvillkor Margareta Skog mfl
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsarbete vid demenssjukdom
978-91-52-31966-6 Vård och omsorg vid demenssjukdomar Margareta Skog
Vård och omsorg:
Massage 1
978-91-85-43386-5 Massage Thomas Lindholm