Kurslitteratur

Här kan du se vilka böcker du ska köpa i god tid innan du påbörjar din utbildning!

Kurs ISBN Boktitel Författare/Förlag
Engelska 5 978-91-40-67216-2 Viewpoints Vocational
Engelska 6 978-91-44-10780-6 Solid Gold 2
 Historia 1b 978-91-40-69684-7 Perspektiv på historien plus Hans Nyström
 Matematik 1 978-91-27-43506-6 Matematik 5000 1bc
 Matematik 2 978-91-27-43504-9 Matematik 500 2bc
Matematik 3 978-91-27-42631-3 Matematik 5000 3bc
Naturkunskap 1a1 978-91-47-08539-2 Frank Gul Naturkunskap 1b G Björndahl mfl
Naturkunskap 1b 978-91-40-69260-3 Synpunkt 1b Anders Henriksson
Religionskunskap 1 978-91-40-68747-0 En människa, tusen världar Robert Tuvesson
Samhällskunskap 1b 978-91-40-67843-0 Arena 123 Lars-Olof Karlsson
Svenska som andraspråk 1 978-91-98-16812-9 Svenska som andraspråk 1 Therese Åkerberg mfl
Svenska som andraspråk 2 978-91-44-07917-2 Språkporten
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsarbete 1
978-91-52-33080-7 Vård- och omsorgsarbete 1, upplaga 2 Monica Imborn mfl
Vård och omsorg:
Psykologi 1
Vård och omsorg:
Etik och människans livsvillkor
978-91-52-33398-3 Etik och människans livsvillkor Katri Cronlund
Vård och omsorg:
Hälsopedagogik
978-91-52-33117-0 Hälsopedagogik, upplaga 2 Anna-Karin Axelsson
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsarbete 2
978-91-52-35435-3 Vård- och omsorgsarbete 2, upplaga 2 Monica Imborn mfl
Vård och omsorg:
Medicin 1
978-91-52-35435-3
ELLER
Medicin 1 Maria Bengtsson mfl
978-91-52-33201-6 Medicin 1, upplaga 2 Urban Gillå
Vård och omsorg:
Specialpedagogik 1
978-91-52-33197-2 Specialpedagogik 1 Sonja Svensson Höstfält
Vård och omsorg:
Psykiatri 1
978-91-52-33116-3 Psykiatri 1 Ann-Marie Göransson
Vård och omsorg:
Akutsjukvård
978-91-52-31520-0 Akutsjukvård Johan Strömberg
Vård och omsorg:
Medicin 2
978-91-40-67247-6
ELLER
Medicin 1+2 Maria Bengtsson mfl
978-91-52-31521-7 Medicin 2 Urban Gillå mfl
Vård och omsorg:
Äldres hälsa och livskvalitet
978-91-52-31521-7 Äldres hälsa och livsvillkor Margareta Skog mfl
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsarbete vid demenssjukdom
978-91-52-31966-6 Vård och omsorg vid demenssjukdomar Margareta Skog
Vård och omsorg:
Massage 1
978-91-85-43386-5 Massage Thomas Lindholm