Ansökan

Hur går ansökan/antagning till?

Du som har kort tidigare utbildning prioriteras vid antagningen. Det har också betydelse att du söker i tid och vad du har för mål med dina studier. En fullständig ansökan innehåller också en kopia på dina tidigare betyg från gymnasieskola eller grundskola eller högsta slutförda utbildning.

Antagningsbesked och registrering

Antagning till kurser/utbildningar görs en månad efter sista ansökningsdag. Så snart antagningen är gjord skickas besked till dig. Du måste tacka ja till din plats genom ett svarsbrev. Skolan registrerar att du har påbörjat utbildningen vid uppropet/registreringen. Du riskerar att mista din plats om du inte är där. Antagning till flexkursen i Matematik 1, 2 och 3 görs löpande under terminen i samråd med studie- och yrkesvägledarna ( SYV ).

Sökande från annan kommun/studier i annan kommun

Du ska i första hand studera i den kommun där du är folkbokförd. Om du vill studera i en annan kommun än där du är folkbokförd skickar du din ansökan till hemkommunens vuxenutbildning. Då tar hemkommunen ställning till om interkommunal ersättning beviljas eller ej. I Östra Göinge kommun skickas ansökan till GUC. Boka ett samtal med studie- och yrkesvägledarna i samband med detta. Besked kan oftast lämnas inom några veckor.

Studera på distans

Vill du studera på distans genom t.ex NTI får du kontakta skolans Studie- och yrkesvägledare Therese på therese.axelsson@ostragoinge.se 

Vi reserverar oss för att vissa kurser inte startar pga lågt antal sökande

Söket stänger 24 november