IM YRK Vård

Utbildningen

I utbildningen kombinerar vi teori och praktik. Med människan i centrum skaffar vi oss kunskaper om fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar hälsan och vård- och omsorgsarbetet. En del av utbildningen förläggs till olika arbetsplatser. Vi hittar en praktikplats som fungerar just för dig. Vi fokuserar på möten mellan människor, kommunikation och relationer.

Yrkespraktik

Stor del av utbildningen förläggs till olika arbetsplatser. Här får du praktiskt utveckla dina yrkeskunskaper för ditt framtida yrke. Exempel på praktikplatser är såväl äldre- och omsorgs-verksamheter som sjukhus.