IM YRK Handel

Utbildningen

När du läser IM YRK Handel på Göinge utbildningscenter får du en bra grund för att jobba inom butik och service. Du varvar teori med möjligheten till praktik.Du läser flera olika kurser, men de tre stora är:

Branschkunskap – en kurs om hur handelsbranschen ser ut och vad som krävs för att jobba inom handeln. Du läser också om hur man tänker kring säkerhet, lagar samt skyldigheter och rättigheter som anställd.

Servicekunskap – kursen om hur du ger kundanpassad service och möter kunderna såsom kunderna vill bli bemötta.

Personlig försäljning – den stora ”bli en bra säljare”-kursen. Här lär du dig hur man lär känna sin kund och alla olika kundtyper som finns samt hur köpprocessen ser ut för såväl säljare som kund. Utöver dessa tränar du mycket på kommunikation och presentation, muntlig och skriftlig samt hantering av information och datortekniska hjälpmedel. Möjligheten till anpassning är stor så utmaningar ska aldrig saknas – men inte heller möjligheten att anpassa till mående och förutsättningar.

 

 

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) – Studiebesök

Varje kurs kompletteras med APL där flera av de olika kursernas moment tränas och betygssätts. När vi tillsammans känner att det är dags får du komma ut på APL. Du får kanske börja med en dag i veckan med möjligheten att det tillslut är fem dagar i veckan.

Café

Skolans handelsklass driver tillsammans ett café där du får träna moment som man kanske inte alltid får göra på sin APL. Du får här stå i kassan, sälja fika, serva kunder, hålla i ordning samt träna på inköp och sortimentsberäkning. Lättare uppgifter i början men med möjlighet att få större ansvar med tiden.

Studiebesök

Tillsammans gör vi ett antal studiebesök under en termin för att få en bredare bild av handeln och vad för jobb som kan finnas att välja bland när du är klar med din utbildning.

Mål

Efter avslutad utbildning här ska du vara färdig att ta dig an ett passande jobb inom handel eller servicenäring – Sveriges vanligaste jobb för ungdomar.