Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

Inriktningen innehåller studier i svenska och i andra ämnen du behöver för att kunna för fortsatt utbildning.