Individuellt Alternativ (IMA)

Individuellt alternativ förbereder dig för utbildning till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Programmet anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till dig som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.