Ungdom

En bra utbildning ger dig större möjligheter att påverka din framtid. På Göinge Utbildningscenter vet vi att utbildningen kommer att förändras i framtiden. Därför har vi skapat ett annorlunda utbildningscenter i Sibbhult.

På Göinge Utbildningscenter finns kommunens kvarvarande delar av gymnasieutbildningen, vuxenutbildning, lärcentrum och uppdragsutbildning samlat under samma utbildningsenhet. Det är en skola där lagandan och individen är lika viktiga. Här hittar du en stor entusiasm och samhörighet bland lärare och elever. Vår styrka är att individualisera och ta hänsyn till elevens starka och svaga sidor. Gemenskapen på skolan ger dig också en trygghet och du lär dig ta ansvar för både studierna och dig själv. Göinge Utbildningscenter erbjuder dig en lugn och stimulerande studiemiljö. Här får du som elev lära dig att ta initiativ och ansvar för att utvecklas inför kommande studier och yrkesliv.

Våra yrkesinriktningar är sökbara via skanegy.se