Scheman

Schema för Höstterminen 2020

 

Här är höstens scheman. Observera att de kan komma att ändras.

 

Senaste ändringar.

2020-08-10 – Laddat upp nya scheman

2020-08-19 – Laddat upp nya scheman, Industri borttaget för uppdatering

2020-08-19 – Industri tillagat. Alla scheman är uppdaterade

2020-08-20 – Uppdaterat Schemat för Grundvux med salar

2020-08-21 – Lagt till LärVux och uppdaterat SFI Sociala yrken(fungerade inte)

2020-08-26 – Uppdaterat Industri T1 och T3, Skötsel av utemiljöer och Vård termin 2