Om GUC

Göinge Utbildningscenter – ett självklart val

Vår skola är valet som ger dig möjligheterna oavsett om du vill läsa enstaka kurser eller gå en hel utbildning. Vi har en flexibel organisation som ger dig möjlighet att studera på det sätt som passar dig. På GUC kan du välja mellan traditionella dagtidsstudier, enskilda kurser och kvällskurser. Hos oss kan du även göra valideringar, prövningar eller läsa högskolekurser via vårt Lärcentrum.

Kontakter i näringslivet
Genom mångårig kontakt med lokala näringslivet t.ex. i form av uppdragsutbildningar, praktikplatser och studiebeök har vi ett gott kontaktnät där vi kan hjälpa dig vidare ut i arbetslivet.

Kompetens och kvalitet som visar resultat
På Göinge Utbildningscenter finns kvalificerade pedagoger som brinner för sitt yrkesområde.
Vi vill ge dig som elev de bästa förutsättningarna för vidare studier eller inför arbetslivet. 100 % av eleverna i vår senaste VVS-utbildning hade jobb efter utbildningen. När Skolinspektionen gjorde sitt senaste besök var 100 % av eleverna nöjda med oss! Vi fick utmärkelsen ”Förstklassig Skola” varje år av VVS-branschens yrkesnämnd.

Modern, nyskapande och kreativ
Vi är kreativa, nytänkade och nyfikna på det senaste inom såväl pedagogik, teknik som arbetsmiljö och ledarskap. Det har föranlett vår pedagogiska satsning på de utmärkta pedagogiska verktygen iPad och Chromebooks som kan användas på en mängd varierande sätt av såväl gammal som ung. Här finns möjlighet till uppläsning, förstoring, nya inlärnings- och arbetsmetoder och ett helt nytt sätt att dokumentera under lektionstid.

Hjälpmedel och stöd till dina studier
För dig som har t.ex. läs- och skrivsvårigheter finns idag många möjligheter till hjälp för framgångsrika studier. På biblioteket finns mycket material att tillgå och vi har ett avtal med inläsningstjänst som är tillgängligt för alla våra elever. Skolan ger dig också möjlighet att låna dator, Chromebook eller iPad under ordinarie skoltid. Skolan har dessutom både en kurator och en specialpedagog anställd som finns tillänglig för dig.