Utställning med temat ”Det sköra”

Avgångsklassen i vård & omsorg hade i ämnet psykiatri skapat en utställning kring det sköra i människan. Vi fick ta del av konstverk och litteratur. Besökarna fick också själva fundera kring ”Det sköra” och skriva ner ett ord – en mening – som symboliserade deras tankar kring ämnet. Många nedtecknade tankar kom upp på väggen.
IMG_0192

IMG_0191

IMG_0193