Mitterminsintag

Ansökan till mitterminsintaget är nu öppen. Det finns ett flertal teroretiska kurser att söka och de pågår från 25 oktober till 18 mars. Gå in på guc.nu/ansokan för att se kursutbudet ocg göra din ansökan. Sista sökdagen är 20 oktober.