Information om hemundervisning – IM (IMA, IMS, IMY)

• Det kommer ett helt nytt schema nu när du studerar hemifrån. Schemat gäller 23 mars – 31 mars.

• Det vi vet nu är att ni ska komma tillbaka till skolan den 1 april. Men det kanske ändras och då får ni veta det innan 1 april. Så länge du är hemma, ska du följa ditt nya schema.

• Du som har praktik, ska gå till din praktik som vanligt. Om du har praktik när din klass har lektion i Classroom eller Meet gör du uppgifterna så fort du kan samma vecka.

• Vi använder som vanligt Classroom i alla ämnen. Här lägger vi uppgifter och planering för varje lektion som kommer att ligga under namnet ”Planering”.
• I Classroomet för din klass (IMA/A, IMA/B, IMA/C, IMSA ) lägger dina mentorer upp information för hela klassen. Kolla detta varje dag! På mentorstiden lägger dina mentorer ut information och pratar med er.
• Vi ska också använda Meet för att vara med på lektioner och prata eller chatta. Länken till Meet och information om hur du gör skickas till dig på mail.
Din skolmail. Här får du också information. Du kan skicka mail till lärare om du har frågor.
Dina skolböcker. Säg till om du inte har alla böcker!

• Du är inte ledig, du studerar hemifrån!
• Ha koll på ditt schema!
• Ha koll på Classroom!
• Ha koll på din mail!
• Du får frånvaro om du inte gör dina uppgifter eller är på Meet när du ska.
• Sjukanmäl
dig om du är sjuk och inte kan studera. Sms:a till 070-9536400 senast kl. 9:00 varje dag.
• Säg som vanligt till din mentor om du ska till läkare, tandläkare eller har något annat möte.

• Information om studiehall
Det finns en studiehall för er som behöver låna dator eller annan teknisk utrustning.
Den är öppen mellan 09:00-12:00 måndag-fredag
Adress: Brobyvägen 3 i (lokalen vid Busstorget i Sibbhult)