Infobrevet om feriearbete

Det blev lite fel i utskicket av infobrevet till de som fått feriearbete. Det var fel veckodag för träffen. Korrekt dag är torsdagen 27 maj 18:00 på GUC.
Brevet ser ut såhär!