Föredragsserie – Kulturmiljö, arkitektur och upplevelsevärden

Foto: Privat

Kategori:

Datum: 26 september, 2022

Tid: 19:00 - 21:00

Plats: Kulturhuset Vita Skolan

Kostnad: Gratis

Arrangör: Östra Göinge kommun

E-post till arrangör: kultur@ostragoinge.se

Beskrivning:

Välkomna till höstens föredragsserie på Kulturhuset Vita skolan där kommunen i nära samarbete med arkitekt Krister Wall kan presentera fyra spännande föredrag inom området gestaltad livsmiljö. Ett område som är aktuellt både i Östra Göinge och i samhället i stort. Föredragen, som är ett bildningsprojekt, kommer att belysa och lyfta fram viktiga frågeställningar om vår gemensamma livsmiljö och då både de befintliga värdena och framtida.

Arkitekt / Miljöpsykolog Lena Steffner
Lena är arkitekt och Tekn. Dr med lång verksamhet inom SLU i såväl Uppsala som Lund. Hon skrev sin Doktorsavhandling 2009 ”Värdering av stadsmiljöer – en metod att mäta upplevelser”, som bygger på miljöpsykologisk forskning. Hennes föredrag innehåller förslag och tankar kring hur man utifrån äldre bebyggelseinventeringar kan göra nya med användning av nutidens digitala hjälpmedel, för att bygga gemensam kunskap kring kulturarvet – och också visa på hur värdefullt vårt kulturarv är för vårt välbefinnande, genom människors intresse och kunskap om bygdens historia, samt att människor finner trivsel och trygghet av att det finns kontinuitet i vårt kulturarv. Lena håller föredrag på temat ”Upplevelsevärden”.

Fri entré. Begränsat antal platser. Plats bokas på biblioteken eller boka på kultur@ostragoinge.se eller tel. 044-775 61 40 (under Broby biblioteks öppettider).

Loading Map....


Foto: Privat

Hittade du inte vad du sökte?