Vill du jobba med socialfonds-projektet ”Within”?

27 november, 2013

Sök jobb som projektledare och kartläggare till socialfondsprojektet ”Within”. Projektet är ett Skåne Nordostsamarbete som syftar att ta fram en plan för att bryta och förebygga utanförskap för unga, som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Platsannons Offentliga Jobb – Projektledare och kartläggare till socialfondsprojektet ”Within”Östra Göinges planarbete lyfts fram som bra modell

21 november, 2013

Den 15 november föreläste Östra Göinge kommun vid ett seminarium om hållbar stadsutveckling i framkant. Seminariet ”Attraktivitet i Skånes mindre tätorter” arrangerades av Region Skåne, Hållbara Bostäder och Sustainable Business Hub.

Under föreläsningen, där ett 70-tal av Skånes kommunala tjänstemän, politiker och konsulter inom stadsbyggnad deltog, berättade kommunens samhällsbyggnadschef Monika Ericsson och planarkitekten Linnea Widing om […]Knislinges föreningar i dialog om byutveckling

20 november, 2013

En stor del av Östra Göinges översiktsplan fokuserar på byutveckling och just nu arbetas det intensivt med den fördjupade översiktplanen för Knislinge. Som ett led i planeringen har medborgare och företagare fått tycka till i så kallade medborgardialoger, som ägde rum under våren 2012. Då arbetet löpt vidare har tankar och idéer från byns föreningar saknats. Av den anledningen bjöds föreningsrepresentanter […]Skogsbrynet fick besök av kommunalrådet

19 november, 2013

Skogsbrynet i Sibbhult är ett av Östra Göinges tre kommunala äldreboenden. Boendet har 42 lägenheter för äldre med demenssjukdomar. Under tisdagsförmiddagen besökte kommunalrådet Patric Åberg Skogsbrynet där han följde med medarbetarna under ett halvt dagspass.

– Jag tycker det var väldigt kul att besöka just Skogsbrynet, som under flera år visat stor vilja att utveckla och förbättra sin verksamhet, berättar Patric.– All […]Sven Norup vann miljöpris

13 november, 2013

Region Skåne delar varje år ut ett miljöpris, som i år går till Sven Norup, Norups gård i Knislinge, för att han har bidragit till att främja miljöutvecklingen inom lantbruket. Motiveringen lyder: ” Han har på ett innovativt sätt utvecklat småskaliga gårdsorienterade produktionsanläggningar för biogas och därmed bidragit till att få igång produktionen av biogas från […]Tävla med Göingekrysset

12 november, 2013

Lös Göingekorsordet och tävla om fina priser. Det är med anledning av att korsordet firar 100 år som Kultur & Bibliotek i samarbete med Peter Zejlon, korsordskonstruktör, tagit fram jubileumskorsordet Göingekrysset.

Ladda ner korsordet här: Göingekrysset (pdf)

Skicka in din lösning senast den 6 december till:

Kulturhuset Vita skolan Skolgatan 1 280 60 BROBY

Lösningen kan även lämnas till biblioteket […]Östra Göinges Översiktsplan 2012 – ett bra exempel

7 november, 2013

Den 5 november arrangerade Boverket, tillsammans med Tillväxtverket, konferensen ”Tillväxt kräver planering”. Fokus låg på kopplingen mellan fysisk planering och tillväxt. Ett av de inspirerande exemplen som lyftes fram under dagen var Östra Göinge kommun, vars översiktsplan från 2012 innehåller de fyra fokusområdena boende, arbete & företagande, kommunikationer och kompetens.

Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande, var på […]Besök ett energismart hus

4 november, 2013

Den 8-9 och 22-23 november visas goda exempel på lågenergihus, passivhus, plusenergihus och ekologiska hus. De som visar sina hus slår upp dörrarna för intresserade att bli inspirerade att bygga eller bosätta sig i lågenergihus och/eller lära sig mer om smarta energilösningar.

Läs mer på miljoklokahus.se.

 

I Östra Göinge kommer en villa med passivhuskvalitet att visas den 8 […]