Göingeskolan

Goingeskolan

foto: Carin N Gustafsson

Besöksadress:
Kyrkogatan10
280 60 Broby
044-775 61 00
Postadress:
Göingeskolan
Storgatan 4
280 60 Broby
Rektor:
Robert Dirksen
044-775 61 04
robert.dirksen@ostragoinge.se
Administratör:
Therese Andersson
044-775 61 00
therese.andersson@ostragoinge.se
Anmäl frånvaro >>

 

VÄLKOMMEN TILL GÖINGESKOLAN!

Göingeskolan är en 7-9 skola och ligger i Broby. Vi har idag cirka 260 elever fördelade på elva klasser.

Göingeskolan kännetecknas av ett gott arbetsklimat.  Skolan har en uttalad hälsoprofil med målsättningen att vara en hälsosam skola. I detta arbete lägger vi stor vikt vid ett öppet och trivsamt klimat på skolan, trygga och självständiga elever, friska och aktiva elever och reflekterande och förstående elever. Detta tillsammans med en hög ambition i arbetet med de nationella kunskapskraven.

Göingeskolans grundläggande mål 

Samverkan mellan lärare och ämnen bidrar till bättre utvecklingsmöjligheter för våra elever. Det är positivt att vara duktig i skolan. Goda val öppnar vägen in i framtiden. Alla elever har rätt att ingå i ett sammanhang och få känna tillhörighet.

 

Elevhälsa
Göingeskolan har ett väl fungerande elevhälsoteam där funktionerna specialpedagog, kurator skolsköterska, behandlingspedagog, studie- och yrkesvägledare samt rektor ingår.

Elevråd/Skol-IF
Göingeskolans elever är mycket engagerade i olika evenemang. Eleverna planerar och genomför temadagar, ordnar turneringar, konserter och annat.

Projekt SMART
På Göingeskolan finns ett förebyggande arbete kring att få våra elever att inte börja röka. Läs gärna mer om projektets idé på www.smartsyd.se

Föräldraråd
Göingeskolan har ett föräldraråd som träffas två gånger per termin under rektors ledning. Föräldrarådet har representanter i alla klasser och vid varje möte deltar även lärarrepresentanter från respektive arbetslag.

 

Vi har mycket på gång!  Vill du veta mer kontakta gärna oss.

 

 

För kontakt med skolsköterskan, klicka här.

För kontakt med skolrestaurangen (på Prästavångsskolan), klicka här.

För att läsa mer om studie- och yrkesvägledning, klicka här.


Anmäl här

Frånvaroanmälan skall göras varje dag eleven är frånvarande för att rapportering i Dexter skall bli korrekt. Den frånvaro som inte inrapporterats korrekt räknas som ogiltig. Ogiltig frånvaro noteras i terminsbetyg.


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?