Vatten och avlopp

Broby 003

Kommunalt vatten och avlopp, VA

Inventering av enskilda avlopp utförs av Miljöenheten, likaså ger Miljöenheten tillstånd till enskilda avloppsanläggningar.

Du hittar information här.

Via länkarna nedan hittar du information om va-taxan, hur du betalar din va-avgift via e-faktura eller autogiro samt va-verksamhetens ekonomiska resultat.

Betala faktura (här finns blankett för autogiro)
Blanketter (här finns blankett för anmälan om ägarbyte, abonnemang)
VA-taxa 2017, indexreglerad
Kompletta års- och delårsredovisningar hittar du bland ekonomiska rapporter.

Östra Göinge kommuns VA driftas av ett kommungemensamt bolag:
Skåne Blekinge Vattentjänst AB


Broby 003

Hittade du inte vad du sökte?