Efter händelsen på Göingeskolan

Måndagen den 11 januari resulterade en konflikt mellan två elever på Göingeskolan i Broby i att den ene eleven blev knivskuren. Trots snabbt omhändertagande och akut transport till sjukhus gick inte pojkens liv att rädda. Den andre pojken togs till förhör av polisen och socialtjänsten.

Det här är en mycket tragisk händelse som skakar alla i samhället. Kommunens och i synnerhet den berörda skolans insatser går nu till att stötta elever och medarbetare. Vi arbetar för en trygg skola där elever, vårdnadshavare och medarbetare har förtroende för varandra och visar varandra respekt.

Det här gör skolan och kommunen

Kommunens elevhälsoteam med skolläkare, kuratorer, skolpsykolog, skolsköterska och behandlingsassistenter har funnits på skolan för att stödja elever och medarbetare sedan händelsen inträffade. Även öppenvårdens personal och kommunens integrationsteam har stöttat upp.

De elever och klasser som berörs närmast av händelsen får extra stöd.

Elevhälsan förstärker sin personal och erbjuder stödinsatser till elever både på grupp- och individnivå.

Företagshälsan stöttar skolans medarbetare.

Posom-gruppen, som stödjer människor vid en kris eller allvarliga situationer, arrangerar öppna möten för föräldrar och närstående till elever på skolan.

Om knivdådet

Polisen utreder händelsen och sociala myndigheter är inkopplade. Kommunen samarbetar med polisen i utredningen. En egen utredning av händelsen med inriktning på vad kommunen kan förbättra i sina rutiner för att minimera riskerna för liknande händelser i framtiden, kommer att göras.

Både offret och gärningspersonen är minderåriga och därför kan inte kommunen kommentera vad som har föranlett händelsen mellan de båda pojkarna. Kommunen kan inte heller uttala sig om vilka eventuella utredningar, åtgärder eller insatser som skolan eller andra kommunala verksamheter har genomfört i tidigare skeden. Vi ber alla att respektera sekretessen och myndigheternas arbete i denna mycket tragiska händelse.

Alla våra nyheter om händelsen

Besök av utbildningsministern – 18 januari 2016
http://www.ostragoinge.se/nyheter/ministerbesok/

Posom bjuder in till Öppet hus – 14 och 20 januari 2016
http://www.ostragoinge.se/nyheter/posom-i-ostra-goinge-inbjuder-till-oppet-hus-med-anledning-av-handelsen-pa-goingeskolan/

Skolinspektionen trygga med Göingeskolans arbete – 15 januari 2016
http://www.ostragoinge.se/nyheter/skolinspektionen-trygga-med-goingeskolans-arbete/

Det som hänt är mycket ovanligt – 13 januari 2016
http://www.ostragoinge.se/nyheter/det-som-hant-ar-mycket-ovanligt/

Sorg i Östra Göinge – 11 januari 2016
http://www.ostragoinge.se/nyheter/nyhet/

Allvarlig händelse på Göingeskolan – 11 januari 2016
http://www.ostragoinge.se/nyheter/allvarlig-handelse-pa-goingeskolan/


Hittade du inte vad du sökte?