Fördjupad översiktsplan Glimåkra

GRANSKNING

Förslag till fördjupad översiktsplan för Glimåkra, Östra Göinge kommun, har under perioden
23 november 2016 – 25 januari 2017 varit ute på granskning med berörda myndigheter och allmänhet.
Vi tackar för inkomna synpunkter!

Just nu pågår det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Vi kommer att gå igenom alla synpunkter och bemöta dessa i ett särskilt utlåtande.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att möjliggöra en hållbar utveckling i Glimåkra genom att redovisa kommunens gemensamma framtidsbild. Målet är att utveckla Glimåkra hållbart och skapa attraktiva boendemiljöer. Den fördjupade översiktsplanen kommer att vara vägledande vid framtagandet av nya detaljplaner och vid prövning av bygglov enligt plan- och bygglagen.

Mellan den 10 juli och 31 augusti 2016 har förslaget även varit ute på samråd för att samla in synpunkter. Det är utefter dessa som granskningsförslaget har reviderats.

För att ta del utav granskningshandlingen klicka på nedanstående länk.

Fördjupad översiktsplan för GlimåkraHittade du inte vad du sökte?